Produkter

Galactic

Galactic är SO4IT:s mediciska journalsystem. Det är för närvarande i sin 8:e iteration och över 80 kliniker i Sverige använder det i sin dagliga verksamhet. Det lämpar sig för mindre till medelstora kliniker med upp till 1000 användare, det är kostnadseffektivt och funktionellt komplett.

Vi erbjuder skräddarsydd utbildning åt användare och administratörer i Galactic. Våra tjänster innefattar försäljning, support och professionell service. Eftersom Galacitc är byggt med en väldigt modulär arkitektur stödjer vi klinikspecifika kundanpassningar.

Kommande versioner av Galactic kommer att inkludera nya webb- och mobilfunktioner som möjliggör för kliniker att vara ännu mer synliga för sina patienter. Vi bevakar ständigt den svenska sjukvårdslagstiftningen för att anpassa oss efter förändringar som ställer nya lagkrav på produkten.