Partnerskapsprogram för utkontraktering

Med utgångspunkt i företagets främsta styrka, gedigna erfarenhet och dynamiska förhållningssätt till affärer, når SO4IT aktivt ut för att upptäcka nya strategiska partnerskap och samarbeten.

Om ditt företag verkar inom IT-sektorn eller närliggande industri, är vår gissning att du ibland får förfrågningar från kunder om tjänster inom mjukvaruuteckling. Att ta sig an ett projekt som faller utanför företagets kärnkompetens kan dock förefalla som en övervädigande uppgift. Vi vet att planering och budgetering för arbete med obekanta teknologier kan reducera ditt teams effektivitet och ditt företags övergripande förmåga att producera era huvudsakltiga produkter eller tjänster.

Det är därför vi startade SO4IT:s program för utkontraktering. Tidigare utkontrakterande partners har vilat bekvämt mot den solida erfarenheten och expertisen hos SO4IT:s utvecklingsteam, ständigt redo att gå in och hantera alla deras utvecklingsbehov, såväl som erbjuda vägledning och strategisk rådgivning.

Som en del av SO4IT:s Outsourcing Partnership Program (OPP) kan ditt företag åtnjuta följande fördelar:

  • Utöka er tjänstekatalog och erhålla hjälp och support vid inträdet på en ny marknad.
  • Göra era kunder nöjdare, och överraska dem genom att leverera tjänster de annars hade behövt söka efter utanför er affärsrelation.
  • Hålla utgifterna under kontroll och reducera eller eliminera behovet att anlita ytterligare personal.
  • Fokusera på ert företags kärnverksamhet och frigöra era egna resurser.
  • Låta vår rationella utkontrakteringsprocess öka era konkurrensfördelar, er produktionseffektivitet och således, er lönsamhet.

SO4IT:s projektimplementation är helt transparent och noga dokumenterad, vilket ger er fullständig kontroll över mjukvaruutvecklingens process.

Våra partner

  • GigaSpaces

    Vår partner GigaSpaces, nästa generations applikationsserverleverantör, har väckt uppmärksamhet genom att lösa de linjära skalbarhetsproblemen för affärssytem. SO4IT är deras skandinaviska partner och sköter försäljning, support, konsultation och utbildning. Med över 15 års erfarenhet av enterprise computing hjälper SO4IT GigaSpace-kunder in i molnet där de kommer att erfara linjär skalning till ett överkomligt pris.

    www.gigaspaces.com