Folksam

Folksam är ett av det största försäkringsbolagen i Norra Europa med över 3 miljoner aktiva kunder.
De senaste 2 åren har SO4IT arbetat med att införa en ny teknikplattform för att möjliggöra Folksams digitala transformation.  Den nya plattformen är baserad på SO4IT’s ”SUGAR”-plattform som redan används av banker, telekommunikationsbolag, retailbolag och försäkringsbolag runt om i världen. Tack vare de egenskaper som SUGAR uppvisar känner sig nu Folksam trygga i att kunna hantera de stora datamängderna man förväntar sig att måste kunna hantera när nya IoT och analystjänster utvecklas.
“Tack vare SO4IT och deras exceptionella kunskap inom Enterprisevärlden har vi lyckats bygga en teknikplattform som vi kan känner oss helt trygga med.
Vi kan nu starta en digital transformation som gör att vi kommer kunna behålla övertaget och utveckla nya tjänster vi tidigare som inte kunnat. Det faktum att SO4IT hela tiden driver utvecklingen framåt i sin SUGAR-plattform öppnar hela tiden nya möjligheter för oss. Det som förvånar oss i vårt arbete med SO4IT är hur deras tekniska nivå har förändrat vårt sätt att tänka och därmed moderniserar hela organisationen. Tillsammans driver vi fram en förändring som i stora delar kan tillskrivas deras entusiasm och professionalism”
Roger Ewert, Head of architecture, Folksam