TeliaSonera

TeliaSonera är en mobil nätverksoperatör som arbetar i 10 länder med över 130 miljoner kunder. TeliaSonera har infört GigaSpaces XAP som sitt mellanprogram. 2011 började de lansera lösningar baserade på applikationer och kommer att fortsätta göra det.
Innan de valde GigaSpaces XAP gjorde TeliaSonera en noggrann förvärvsgranskning, och fann att plattformens mognadsgrad och dess fullständiga funktionsuppsättning gjorde den till det mest attraktiva valet för dem. SO4IT arbetade tillsammans med TeliaSonera med implementationen av GigaSpaces.